Česká zemědělská univerzita v Praze

Katedra práva (KPR 11180)